top of page

Techniky řešení konfliktů

Délka školení

0,5 - 2 dny

Cíl

Nastavit si vědomé používání strategií pro předcházení, urovnání a řešení konfliktu. Uvědomit si, že konflikt je nevyhnutelný a mnohdy vede k ujasnění rolí a činností.

Obsah školení

Co je konflikt a jak vzniká

Typy a způsoby řešení konfliktů

Strategie pro zvládnutí konfliktu

Techniky předcházení konfliktu

Proces řešení konfliktu,

Důležitost jasné a srozumitelné komunikace a formulace potřeb

Naslouchání

bottom of page