top of page

Akviziční telefonát

Délka školení

0,5 - 2 dny

Cíl

Osvojení si efektivních pravidel komunikace po telefonu – zvýšit úspěšnost při navolání schůzek a „pochopit“ druhé a jejich chování.

Obsah školení

Telefonická komunikace

Příprava před hovorem 

Typologie zákazníka

Metoda PREDICT

Zvládání námitek

Vyjadřovací styly

Vokální komunikace

bottom of page