top of page
Flexibility

Train the trainer

Cíl

Osvojit si dovednosti a znalosti základních školitelských technik tak, aby účastníci byli schopni připravit a vést vlastní školení na libovolné téma.

Obsah školení

Osobnost a vlastnosti trenéra, řeč těla

Struktura a harmonogram školení (rozehřátí, představení, výuková část, interaktivní aktivity, diskuze, pauzy)

Metodologie přípravy školení včetně výukových materiálů

Typy účastníků ve skupině, dynamika, použití vizuálních pomůcek

Schopnost vést a řídit školení včetně zvládání náročných situací

Závěrečné shrnutí a zpětná vazba

bottom of page