top of page

Vyjednávací dovednosti

Délka školení

1 - 2 dny

Cíl

Naučit se aplikovat efektivní postupy při vyjednávání, umět si stanovit cíl pro vyjednávání (seznam přání) a vše si vyzkoušet na konkrétních situacích s následnou analýzou. Účastníci si uvědomí důležitost přípravy na vyjednávání, naučí se jak postupovat a čeho se vyvarovat, taktiky a jejich síla.

Obsah školení

Jak efektivně dosahovat stanovených cílů

Styly vyjednávání, test Vašeho stylu (kooperativní vs. konkurenční, atd.)

Fáze vyjednávání (příprava, argumentace, návrh, jednání, uzavření)

Taktiky jak vyjednávat s různými typy zákazníků/dodavatelů)

Techniky vyjednávání

Efektivní příprava a stanovení vhodné vyjednávací strategie

Účinná argumentace

bottom of page