top of page

Základní obchodní dovednosti

Délka školení

0,5 - 2 dny

Cíl

Zlepšení komunikačních schopností, získání znalostí o prodeji a vyjednávání, porozumění základním principům marketingu a rozvoj dovedností v oblasti řízení času a plánování.

Obsah školení

Obchodní prostředí a základy obchodních principů

Komunikace pro úspěšné jednání se zákazníky

Obchodní vyjednávání, aktivní naslouchání

Aplikace marketingové strategie v praxi

Obchodní plán a sledování výsledků

bottom of page