top of page

Key Account Management

Délka školení

1 - 2 dny

Cíl

Pochopení role KAM ve vztahu k organizaci a k zákazníkovi a osvojení nástrojů pro řízení klíčových zákazníků.

Obsah školení

Role KAM v organizaci

Postupy a nástroje v řízení klíčových zákazníků

Konkurence, příležitosti, chování spotřebitele a porozumění situaci na trhu

Porozumění nákupnímu chování klíčových zákazníků a základy marketingu

Základní finanční ukazatele pro KAM

Strategické vyjednávání a efektivní komunikace

bottom of page