top of page

Komunikační dovednosti

Délka školení

0,5 - 2 dny

Cíl

Posílit sebejistotu v komunikaci s lidmi, naučit se lépe zvládat efektivní způsob komunikace i v obtížných situacích a osvojit si aktivní řízení rozhovoru s komunikačním partnerem.

Obsah školení

Vnímání jako základ komunikace

Osobnostní typy – co máme společného a v čem se odlišujeme

Poznání vlastních silných a slabých stránek a práce s nimi

Pozitivní myšlení

Osobní test – jaký jste typ?

Typologie v praxi

MBTI typologie


bottom of page