top of page

Osobnostní typologie

Délka školení

0,5 - 2 dny

Cíl

Poznat lépe sebe i druhé a získat pozitivní postoj k odlišnostem jako základ pro řízení vztahů s druhými lidmi.

Obsah školení


Kořeny dnešní typologie a přehled jejího vývoje

Čtyři dvojice preferencí našeho chování

Barevná typologie

Osobnostní test – jaký jste typ?

Osobnostní typy – co máme společného a v čem se odlišujeme

Poznání vlastních silných a slabých stránek a práce s nimi

Řeč těla – jak odhadnout komunikační styl druhého

Typologie v praxi – zvládání náročných situací a stresu

bottom of page