top of page

Osobnostní typologie pro sales

Délka školení

0,5 - 2 dny

Cíl

Poznat osobnostní typ obchodního partnera pro navázání správné komunikace vedoucí k úspěšnému prodeji.

Obsah školení

Osobnostní typy - barevná typologie

Test osobnosti

Typologie v praxi - příklady jednání a postojů, řeč těla

Motivace zákazníka

Argumentace a práce s námitkami

bottom of page