top of page

Projektový management

Délka školení

1 - 2 dny

Cíl

Poskytnout účastníkům znalosti, nástroje a dovednosti potřebné pro efektivní plánování, organizaci a řízení projektů.

Obsah školení


Definice projektu a projektový manažer

Stakeholdeři a popisy rolí

Základní dokumentace projektového řízení a plán revize přínosů

6 parametrů výkonnosti projektu

Fáze projektu 

Realizace, etapy, projektové kontroly, kvalita

Rozpočet 

Řízení změn vs. odchylky

Vyhodnocení projektu

bottom of page