top of page

Time management a prioritizace

Délka školení

0,5 - 2 dny

Cíl

Naučit se nakládat se svým časem a umět rozpoznat prioritní činnosti dle cílů. Aktivně řídit svůj čas, zlepšit plánování a tím zlepšit svůj výkon, efektivitu práce a snížit stres.

Obsah školení

Stanovení priorit a cílů „odkud kráčíme, kam směřujeme“

TM 4. generace

Test dle Coveyho metodologie, vyhodnocení, přehodnocení úkolů a priorit

Eisenhowerův princip

Analýza svého pracovního dne

Najít si své „zloděje času“ a naučit se je eliminovat, odkládání úkolů

Umění rozpoznat důležitost úkolů, možnost delegování – nepřebírat „opice“

Nové pohledy na hospodaření s časem (brainstorming, myšlenkové mapy…)

bottom of page