top of page

Vedení porad

Délka školení

0,5 - 2 dny

Cíl

Osvojit si principy a postupy pro efektivní vedení porad a prohloubení manažerských dovedností v této oblasti.

Obsah školení

Příprava porady

Vedení porady

Zvládání obtížných situací

Jak zaujmout

Ukončení porady

bottom of page