top of page

Asertivita

Délka školení

0,5 - 2 dny

Cíl

Uvědomit si komunikační stereotypy a naučit se s nimi pracovat, pomocí asertivních technik si osvojit zdravě sebeprosazující komunikaci a tím podpořit komunikační záměr.

Obsah školení

Rozdíl mezi manipulací a asertivitou

Druhy manipulace

Rozpoznat, že se mnou je manipulováno a pohotově reagovat

Vymezení asertivního chování

Asertivní techniky - efektivní podávání kritiky, efektivní příjímání kritiky

Asertivní techniky řešení konfliktních situací

Prosazení oprávněného požadavku

Asertivní odmítnutí

Asertivní pochvala

Test asertivity – sebepoznání a práce na vlastním rozvoji

bottom of page