top of page

Konzultativní styl prodeje

Délka školení

1 - 2 dny

Cíl

Osvojit si techniky konzultativního stylu prodeje, získat individuální přístup k
zákazníkům, pomocí otázek identifikovat jejich potřeby, navrhnout řešení šité na
míru, a tím zvýšit prodej.

Obsah školení

Kroky konzultativního stylu prodeje

Typologie osobnosti

Kontaktní fáze

Analýza potřeb

Prezentace řešení

Argumentace a vyjednávání

Uzavření jednání

bottom of page