top of page

Leadership a motivace

Délka školení

0,5 - 2 dny

Cíl

Naučit se efektivně vést tým a s využitím vhodných stylů vedení lidí motivovat své podřízené. Talenti lépe porozumí svým rolím ve vedoucích pozicích a naučí se jak posílit klíčové koncepty, které povedou k motivaci týmu a zároveň k lepším pracovním výkonům a výsledkům.

Obsah školení

Řízení a vedení týmu pomocí cílů

Role manažera jako lídra, sebeidentifikace

Různé styly vedení týmu a osvojení si vlastního stylu

Shoda obchodní strategie s cíli společnosti

Zařazení sebe a týmu podle kompetence a ochoty převzít odpovědnost

Rozvoj praktických dovedností

Belbinův test týmových rolí

Motivace týmu a sebemotivace

bottom of page