top of page

Manažer jako kouč

Délka školení

1 - 2 dny

Cíl

Rozvíjet dovednosti manažerů pro úspěšné vedení a podporu svých týmů prostřednictvím koučování a mentorského přístupu.

Obsah školení

Role manažera jako kouče 

Základní techniky a principy koučování: aktivní naslouchání, kladení otázek, podpora motivace a sebepoznání, konstruktivní zpětná vazba

Struktura koučovacího rozhovoru

Stanovení cílů a plánování, monitoring pokroku

Komunikace a empatie: vytváření důvěry skrze porozumění a respekt

Mentoring a jeho načasování

Praktická cvičení a role-play přizpůsobená konkrétnímu pracovnímu prostředí a výzvám

bottom of page