top of page

Strategické obchodní dovednosti

Délka školení

0,5 - 2 dny

Cíl

Naučit se strategickému myšlení a plánování v obchodním prostředí a osvojit si nástroje potřebné k vytvoření a realizaci úspěšných obchodních strategií.

Obsah školení

Analýza konkurenčního prostředí

Identifikace potřeb zákazníka

Efektivní komunikace

Řešení konfliktů a stížností

Týmová spolupráce, motivace obchodního týmu k dosažení prodejních cílů

Měření a hodnocení prodejních cílů

bottom of page