top of page
shutterstock_420395068.jpg

Koučink

Koučink umožňuje našim klientům dosáhnout stanovených cílů, rozvoji nových dovedností a zvyšování sebevědomí a motivace. 

Koučování je moderní, vysoce efektivní způsob pozitivního působení na člověka pomocí kladení otázek tak, aby na ně dotyčný sám nalezl odpovědi.

Cílem dlouhodobé spolupráce s našimi klienty je pomoci jim zlepšit své výsledky a posílit motivaci, aby dokázali plně rozvinout svůj potenciál.

Koučink pomáhá zvládat úkoly a nové role, směrovat energii a úsilí správným směrem. Dobrý koučink, to nejsou pouze správně kladené otázky, ale také jejich správné načasování na základě dobré znalosti klienta. Proto klademe velký důraz se během koučinku seznámit se specifickými charakteristikami klienta, interních procesů ve společnosti a náplní práce. Věříme, že jedině tento poctivý a individuální přístup vede k trvalým změnám a tím i dosažení nejlepších výsledků.

bottom of page